برچسب » شماره تلفن های ضروری

آدرس و شماره تلفن های اماکن عمومی سولقان
4 سال قبل

آدرس و شماره تلفن های اماکن عمومی سولقان

ردیف مکان تلفن آدرس 1 دفتر شورای اسلامی 44394041 سولقان خیابان ولیعصر ورودی شهرک شهید عباس عسگری کوچه شورا 2 دفتر دهیاری 44393113 سولقان خیابان ولیعصر جنب پمپ بنزین 3 مجتمع آموزشی پسرانه شهیدان شیرین و آقا محمدی 44393336 سولقان خیابان ولیعصر ورودی جاده کشار خیابان شهدای سولقان 4 مدرسه دخترانه شهید احمد مرادی 44394174 […]