برچسب » پست بانک

درخواست پست بانک ایران از دهیاری سولقان جهت ایجاد باجه خدماتی در روستا
4 سال قبل

درخواست پست بانک ایران از دهیاری سولقان جهت ایجاد باجه خدماتی در روستا

🔹طی درخواست پست بانک ایران مبنی بر ایجاد باجه جهت پوشش بانکی و خدمات مالی در روستا تحت نظارت شعبه سعادت آباد، از کلیه متقاضیان محترمی که شرایط ذیل را دارا هستند درخواست داریم تا پایان هفته به دهیاری سولقان مراجعه کنند تا پس از بررسی سه نفر دارای صلاحیت به پست بانک معرفی شوند […]