برچسب » بیمه

اطلاعیه در مورد تکمیل اطلاعات و ثبت نام بیمه روستایی
3 سال قبل
میز بیمه روز سه شنبه فعال است

اطلاعیه در مورد تکمیل اطلاعات و ثبت نام بیمه روستایی

ز شهروندان محترم ساکن سولقان درخواست می شود جهت کسب اطلاعات و ثبت نام بیمه و استفاده از خدماتی همچون بازنشستگی مستمریاز کار افتادگی_فوت و استفاده از یارانه غیر مستقیم دولت ، روز سه شنبه هفتم مردادماه از ساعت ۱۰ الی ۱۳به دهیاری سولقان مراجعه کنند 🔴نکته:استفاده از ماسک جهت حضور در دهیاری الزامی است.