پ
پ
شهید علی مرادیشهید حسین شیرینشهید اصغر عسگری
شهید محمد مرادیشهید حمید شیرینشهید سیدمرتضی سولقانی
شهید احمد مرادیشهید علیرضا شیرینشهید یدالله بیده
شهید محمد محسنیشهید رضا شیرینشهید حسن شیرین
شهید حسین مرادیشهید حسین شیرینشهید علیرضا شیرین
شهید علی مرادیشهید یدالله شیرینشهید نادعلی شیرین
شهید عبدالناصر مرادیشهید سید نورالله میریشهید علی ملکی
شهید حسین خان اسلامیشهید علی محسنیشهید محمد عباسی محمود قائم زاده
شهید مجتبی حاجیانشهید احمد مرادیشهید رضا طاهری
شهید حسین حاجیانشهید یدالله بیدهشهید سید حسین میری
شهید حیدرعلی حاجیانشهید محمد نقی بیدهشهید مجید صفایی فرد
شهید عباس عسگریشهید عباسعلی بیدهشهید عباس آقا محمد
شهید مرتضی عسگریشهید محمود عباسیشهید محمد ملوی
شهید محمود عسگریشهید ابوالفصل عباسی شهید علی امیری
روستای سولقان ۲۰۰ ایثارگر و ۳۵ جانباز نیز دارد
همچنین ۷ خانواده در سولقان هر کدام دو فرزند تقدیم درخت انقلاب اسلامی در زمان دفاع مقدس کرده اند .
سید نورالله و سید حسین میری فرزند مرحوم حاج عزیزالله
ابوالفضل و محمد عباسی فرزند مرحوم حاج رجب
محمد و علی ملکی فرزند حاج علی
علی و محمد محسنی فرزند حاج حمزه
مجتبی و حسین حاجیان فرزند حاج ابراهیم
محمدرضا و علیرضا شیرین فرزند حاج علی آقا
احمد و حسین مرادی فرزند حاج علیثبت دیدگاه

دیدگاهها بسته است.