جمع بندی آمار و اطلاعات روستایی بخش کن در سرشماری سال ۹۰

جمع بندی آمار و اطلاعات روستایی بخش کن در سرشماری سال ۹۰

 

تعداد آبادی ها برحسب وضع سکونت

خالی از سکنه دارای سکنه
نامشخص موسمی دایمی جمع نامشخص موسمی دایمی جمع جمع کل
۰ ۱ ۲ ۳ ۰ ۵ ۵ ۱۰ ۱۳

خالی از سکنه

دارای سکنه
نامشخص موسمی دایمی جمع نامشخص موسمی دایمی جمع جمع کل
۰ ۱ ۲ ۳ ۰ ۵ ۵ ۱۰ ۱۳

تعداد آبادی های دارای سکنه برحسب تعداد خانوار

۱۰۰۰خانوار و بیشتر ۴۰۰-۹۹۹ خانوار ۲۰۰-۳۹۹ خانوار ۱۰۰-۱۹۹ خانوار ۵۰-۹۹ خانوار ۲۰-۴۹ خانوار ۱۰-۱۹ خانوار ۵-۹ خانوار ۱-۴ خانوار جمع
۰ ۰ ۰ ۴ ۲ ۳ ۰ ۰ ۱ ۱۰

 

تعداد آبادی های دارای سکنه برحسب جمعیت

۵۰۰۰نفر و بیشتر ۲۰۰۰-۴۹۹۹ نفر ۱۰۰۰-۱۹۹۹ نفر ۵۰۰-۹۹۹ نفر ۲۵۰-۴۹۹ نفر ۱۰۰-۲۴۹ نفر ۵۰-۹۹ نفر ۲۵-۴۹ نفر ۱-۲۴ نفر جمع
۰ ۰ ۰ ۰ ۴ ۴ ۱ ۰ ۱ ۱۰

جمعیت و خانوارهای ساکن در نقاط روستایی برحسب جنس و گروه های عمده سنی

زن مرد
۶۵ساله و بیشتر ۱۵ – ۶۴ ساله ۰ – ۱۴ ساله کل ۶۵ساله و بیشتر ۱۵- ۶۴ ساله ۰ – ۱۴ ساله کل جمعیت خانوار
۱۰۱ ۸۳۵ ۲۳۹ ۱۱۷۵ ۱۱۲ ۹۳۰ ۲۵۲ ۱۲۹۴ ۲۴۶۹ ۷۳۹

جمعیت ۶ ساله و بیشتر، با سواد و درحال تحصیل نقاط روستایی شهرستان

جمعیت درحال تحصیل جمعیت با سواد جمعیت ۶ ساله و بیشتر
زن مرد مرد و زن زن مرد مرد و زن زن مرد مرد و زن
۲۰۹ ۲۳۷ ۴۴۶ ۹۰۲ ۱۰۳۹ ۱۹۴۱ ۱۰۸۴ ۱۱۸۱ ۲۲۶۵

جمعیت ۱۰ ساله و بیشتر، شاغل و بیکار نقاط روستایی شهرستان

جمعیت بیکار جمعیت شاغل جمعیت ۱۰ ساله و بیشتر
زن مرد مرد و زن زن مرد مرد و زن زن مرد مرد و زن
۷ ۱۲۱ ۱۲۸ ۴۴ ۷۳۳ ۷۷۷ ۱۰۳۸ ۱۱۱۶ ۲۱۵۴

تعداد آبادیها برحسب وضع طبیعی آبادی

نامشخص جنگلی واقع در کوهستان یا تپه کوهستانی، دره ای یا تپه ای جنگلی واقع در دشت دشتی
۰ ۰ ۱۳ ۰ ۰

تعداد آبادی ها برحسب نوع راه

راه زمینی (به جز راه آهن)
راه آبی راه آهن (ایستگاه) نامشخص مالرو جاده خاکی جاده شوسه (شن ریزی شده) جاده آسفالته
۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۰ ۹

تعداد آبادی های دارای سکنه برحسب امکانات آموزشی

مدرسه راهنمایی مختلط مدرسه راهنمایی دخترانه مدرسه راهنمایی پسرانه مدرسه راهنمایی شبانه روزی دخترانه مدرسه راهنمایی شبانه روزی پسرانه دبستان روستامهد
۱ ۵ ۵ ۲ ۲ ۷ ۰

 

هنرستان فنی وحرفه ای دخترانه هنرستان فنی و حرفه ای پسرانه دبیرستان کاردانش دخترانه دبیرستان کاردانش پسرانه دبیرستان نظری دخترانه دبیرستان نظری پسرانه دبیرستان شبانه روزی دخترانه دبیرستان شبانه روزی پسرانه
۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰

تعداد آبادی های دارای سکنه برحسب امکانات فرهنگی، ورزشی و مذهبی

خانه عالم امام جماعت راتب دارالقران مدرسه علمیه اماکن مذهبی سایرادیان سایراماکن مذهبی مسلمانان امامزاده مسجد سالن ورزشی زمین ورزشی کتابخانه عمومی بوستان روستایی
۴ ۴ ۰ ۰ ۰ ۰ ۴ ۹ ۰ ۲ ۵ ۰

تعداد آبادی های دارای سکنه برحسب امکانات سیاسی و اداری و طرح هادی

طرح هادی شرکت تعاونی روستایی شورای حل اختلاف مروج کشاورزی مرکز خدمات جهاد کشاورزی پاسگاه نیروی انتظامی دهیار شورای اسلامی روستا
نامشخص ندارد دارد
۰ ۲ ۸ ۱ ۰ ۱ ۰ ۱ ۵ ۷

تعداد آبادی های دارای سکنه برحسب امکانات برق، گاز و آب

آب لوله کشی برق
بدون سامانه تصفیه آب دارای سامانه تصفیه آب گاز لوله‌کشی انرژی نو (خورشیدی، بادی و …) موتور برق دیزلی شبکه سراسری
۴ ۴ ۰ ۰ ۰ ۹

تعداد آبادی های دارای سکنه برحسب امکانات بهداشتی و درمانی

پزشک پزشک خانواده مرکز تسهیلات زایمانی پایگاه بهداشت روستایی خانه بهداشت داروخانه مرکز بهداشتی و درمانی حمام عمومی
۲ ۰ ۰ ۳ ۵ ۲ ۶ ۴

 

سامانه جمع‌آوری زباله غسالخانه آزمایشگاه و رادیولوژی تکنسین دامپزشکی دامپزشک بهورز بهیار یا مامای روستایی دندانپزشک تجربی یا دندان‌ساز دندانپزشک یا بهداشت کار دهان و دندان
۶ ۶ ۰ ۰ ۰ ۴ ۱ ۰ ۰

تعداد آبادی های دارای سکنه برحسب امکانات بازرگانی و خدمات

جایگاهسوخت تعمیرگاهماشین‌آلات  غیر کشاورزی تعمیرگاهماشین‌آلات کشاورزی بانک قهوه‌خانه گوشتفروشی نانوایی بقالی فروشگاهتعاونی نمایندگیپخش سیلندر گاز نمایندگیپخش نفت سفید پایگاهآتش‌نشانی
۰ ۱ ۱ ۰ ۲ ۱ ۵ ۸ ۰ ۶ ۵ ۰

تعداد آبادی های دارای سکنه برحسب امکانات ارتباطات و حمل و نقل

دسترسی به ایستگاه راه‌آهن دسترسی بهوسیله نقلیه عمومی دسترسی بهروزنامه و مجله دسترسیعمومی به اینترنت دفترفناوریاطلاعات و ارتباطات (ICT) روستایی دفترمخابرات دفتر پست صندوق پست
۰ ۴ ۰ ۳ ۲ ۶ ۳ ۴

 

برچسب ها

درباره: دهیاری سولقان

این دهستان از ۱۶ آبادی تشکیل شده‌است که عبارتند از: امامزاده داود - مزراء (امامزاده عقیل) - باغ میر - جنگلک - رندان - سنگان - سولقان - طالون - قلعه ارامنه- قلهک دره - حسن آباد- کشار سفلی - کشار علیا - کن - کیگا - هریاس مرکز این دهستان، ده سولقان می‌باشد. سولقان به دو محله نسبتا بزرگ تقسیم می‌شود که هر کدام از آنها دارای بخش‌هایی هستند: ۱ – محله ده، که محله بالا نیز نامیده می‌شود، شامل محله‌های زیر است: پشته کوچک، حصار،پاچنار، میان ده، پاجوزدار، کوچه پایین ۲ – محله پایین، که داروکورو نیز نامیده می‌شود، شامل محله‌های زیر است: باغ شاه، محله قاضی، اُلُمبالا

ممکن است به این موارد نیز علاقه مند باشید:

متاسفیم. نظرات بسته است.

دیدار بخشدار کن از اهالی سولقان در دهه فجر

روزنامه های ایران

رفتن به نوارابزار